Vi vill göra maten BÄTTRE

På Kiranto Foods har vi alltid haft passionen att göra mat bättre. Denna enkla idé driver oss och genomsyrar allt vi gör för att nå fulländning. Bättre mat - gladare människor.

SE VÅRA PRODUKTER OCH APPLIKATIONER FÖR MER INFORMATION.

Vårt  DNA

Uppdrag, Vision och Värderingar

VÅRT UPPDRAG

Vårt uppdrag är att utveckla och förbättra våra kunders produkter genom att tillhandahålla smak- och funktionella ingredienser.

VÅR VISION

Vår vision är att vara den mest framgångsrika leverantören av ingredienser som ger mervärde till kvalitetsmat.

VÅRA VÄRDERINGAR

Innovation, kvalitet, expertis och engagerad service är våra kärnvärden. Dessa är särskilt viktiga när vi som partner driver utvecklingen för att hitta nya möjligheter och lösningar.