5 stjärnor

Vi är skickliga på att kombinera nya och unika livsmedelsingredienser. Vi har omfattande teoretisk kunskap om livsmedelsingredienser och vårt sortiment samt praktisk erfarenhet av produktion. Dessutom har Kiranto Foods ett nytt utvecklingscentrum för produktions- och testlösningar samt flexibla blandnings- och förpackningsmöjligheter.

FÖR MER INFORMATION OM VÅRT TEAM, SE NÄSTA AVSNITT

GRUNDLÄGGANDE  KOMPETENS

Som specialister på livsmedelsingredienser har vi:

Grundläggande kompetens
OMFATTANDE TEORETISK KUNSKAP OM LIVSMEDELSINGREDIENSER

Vår bakgrund är en balanserad kombination av praktisk erfarenhet inom livsmedelsindustrin och teknisk utbildning inom livsmedelsindustrin.DETALJERAD KUNSKAP OM VÅRT PRODUKTSORTIMENT

Vi tränar och utbildar våra medarbetare för att se till att de har den kunskap och erfarenhet av livsmedelsingredienser som krävs för att hjälpa våra kunder.PRAKTISK ERFARENHET AV PRODUKTIONSPROCESSER

Vi har arbetat i och med livsmedelsindustrin i decennier och förstår den moderna livsmedelsproduktionens processer och villkor.


ETT HÖGTEKNOLOGISKT UTVECKLINGSCENTER FÖR ATT TESTA SKRÄDDARSYDDA PRODUKTLÖSNINGAR

Vi kan hjälpa våra kunder att utveckla och testa nya produkter. På vår pilotanläggning kan vi simulera produktionsförhållanden och förbereda små testpartier av våra ingredienser för utvärdering i vårt testkök.


FLEXIBLA BLANDNINGS- OCH FÖRPACKNINGSANLÄGGNINGAR

Vår produktionsanläggning förbättras kontinuerligt för att uppnå den optimala flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda och färdiga blandningar.

FSSC 22000certifieringen av vår produktion säkerställer en enhetlig och kontrollerad hantering i alla skeden av processen, från beställning av råvaror till leverans av färdiga paket till kunden.