Produktion och utveckling

Vi har till vårt förfogande ett stort utvecklingscenter på 100 m2 med en kyld produktionshall, kyllager och ett kylrum. Alla typer av saltade, kokta, härdade, rökta och torkade livsmedelsprodukter kan produceras här. I vårt utvecklingscenter ingår även ett testkök där våra kunder kan utföra tester och förbereda färdiga produkter.

FÖR MER INFORMATION OM VÅRA TJÄNSTER, SE NÄSTA AVSNITT

Testa  nya idéer

Produktion och utveckling

INNOVATION

Sedan starten 1988, har forskning och innovation varit vår främsta drivkraft tillsammans med internationaliseringen av vår verksamhet. Under hela vår historia har vi ut utvecklat vår teknik och vårt kunnande inom de viktigaste produktionslinjerna för att betjäna livsmedelsindustrin och bidra till en hållbar utveckling.

Kiranto Foods FoU- och produktionscenter är anpassat för utveckling av nya produkter och förbättring av processer. Det är här vi kan testa nya idéer och förverkliga livsmedelsinnovationer. Design, laboratorietester, prototyper, bearbetning av små serier, industriell simulering med mera kan utföras oberoende och konfidentiellt.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM KIRAN© PRODUKTER

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSUTRUSTNING

Kiranto Foods erbjuder särskild laboratorie- och pilotutrustning för produktdesign och bearbetningstester. Denna utrustning, som omfattar extrudermaskiner, särskilda hjälpmedel och tillbehör, är en nerskalad version av våra industriella maskiner. Den är lätt att transportera och ”plug & play”.

GEMENSAM UTVECKLING

Vi samarbetar med kunder och både offentliga och privata forskningscentra i ett antal gemensamma utvecklingsprojekt. Dessa partnerskaps-FoU-aktiviteter implementeras i ett brett spektrum av livsmedelsindustritillämpningar och täcker en mängd olika vetenskapliga och industriella områden: nya kemiska och livsmedelsformler, förbättrad bearbetning, innovativ utrustningsdesign, nya applikationer, etc.