Information om COVID-19

Att garantera de anställdas och deras familjers hälsa och säkerhet och att säkerställa kontinuiteten i verksamheten för våra kunder är ingen lätt kombination denna vår. Vi är dock fast beslutna att göra vårt bästa i denna utmanande omgivning.

Bang & Bonsomer-koncernen har inrättat en arbetsgrupp med VD Mikko Teittinen som ordförande för att övervaka situationen och vidta nödvändiga åtgärder på koncernnivå. Vår egen verksamhet kommer att fortsätta som vanligt och vi kommer att ha kontakt med leverantörer och transportörer.

Med tanke på vår omfattande verksamhet inom olika branscher och länder kan vi inte ge allmän information om tillgången till leveranser och produkter, men vår försäljningspersonal kommer att informera kunderna omedelbart om/när eventuella förseningar.

Kontakta din vanliga försäljningsrepresentant för mer information.

Vi önskar er och era familjer god hälsa.