Vi firar Världsdagen för livsmedelssäkerhet 2022 på Kiranto Foods

Vi firar World Food Safety Day 2022 på Kiranto Foods, Farum, genom att främja livsmedelssäkerhetskulturen.

Världsdagen för livsmedelssäkerhet är ett viktigt sätt att:

  • Att göra människor medvetna om livsmedelssäkerhetsfrågor
  • Demonstrera hur man förebygger sjukdom genom livsmedelssäkerhet
  • Diskutera samarbetsmetoder för förbättrad livsmedelssäkerhet inom olika sektorer
  • Främja lösningar och sätt att bli mer livsmedelssäkra

Om du vill veta mer: https://www.fao.org/3/cb8661en/cb8661en.pdf